Artikelliste des Teilkataloges: Kautex - Anfangsbuchstabe: (
Artikelnummer Beschreibung
2000070500 (optional) ENGHALSFLASCHE 10ML LDPE 2000070500 301-70500 OHNE VERSCHLUSS 401-70603(600)
2000070501 (optional) ENGHALSFLASCHE 20ML LDPE 301-70501 OHNE VERSCHLUSS 401-70603 (300)
2000070502 (optional) ENGHALSFLASCHE 30ML LDPE 301-70502 OHNE VERSCHLUSS 401-70603 (250)
2000070503 (optional) ENGHALSFLASCHE 50ML LDPE 301-70503 OHNE VERSCHLUSS 401-70604 (150)
2000070504 (optional) ENGHALSFLASCHE 100ML LDPE 301-70504 OHNE VERSCHLUSS 401-70604 (60)
2000070505 (optional) ENGHALSFLASCHE 200ML LDPE 301-70505 OHNE VERSCHLUSS 401-70604
2000070506 (optional) ENGHALSFLASCHE 250ML LDPE 301-70506 OHNE VERSCHLUSS 401-70605
2000070507 (optional) ENGHALSFLASCHE 500ML LDPE 301-70507 OHNE VERSCHLUSS 401-70605
2000070508 (optional) ENGHALSFLASCHE 1000ML LDPE 301-70508 OHNE VERSCHLUSS 401-70606
2000070528 (optional) WEITHALSFLASCHE 50ML LDPE 303-70528 OHNE VERSCHLUSS 401-70607 (100)
2000070529 (optional) WEITHALSFLASCHE 100ML LDPE 303-70529 OHNE VERSCHLUSS 401-70607 (60)
2000070530 (optional) WEITHALSFLASCHE 200ML LDPE 303-70530 OHNE VERSCHLUSS 401-70608
2000070531 (optional) WEITHALSFLASCHE 250ML LDPE 303-70531 OHNE VERSCHLUSS 401-70608
2000070532 (optional) WEITHALSFLASCHE 300ML LDPE 303-70532 OHNE VERSCHLUSS 401-70608
2000070533 (optional) WEITHALSFLASCHE 500ML LDPE 303-70533 OHNE VERSCHLUSS 401-70609
2000070534 (optional) WEITHALSFLASCHE 750ML LDPE 303-70534 OHNE VERSCHLUSS 401-70609
2000070535 (optional) WEITHALSFLASCHE 1000ML LDPE 303-70535 OHNE VERSCHLUSS 401-70610
2000070536 (optional) WEITHALSFLASCHE 1500ML LDPE 303-70536 OHNE VERSCHLUSS 401-70610
2000070537 (optional) WEITHALSFLASCHE 2000ML LDPE 303-70537 OHNE VERSCHLUSS 401-70610
2000071704 (optional) Verschluss Melamin weiss, f. 250-1000 ml PVC-/PETG-EH-Fl.